Benevaart naar Rome – in 25 dagen naar Rome gefietst!

Grensfietsen.NL is had niet bestaan als corona er niet was geweest en als in 2020 door corona het plan naar Rome te gaan fietsen niet ‘on hold’ was gezet. Zo heeft elk nadeel weer z’n voordeel en kan er altijd iets goeds uit iets slechts voortkomen.

In 2021 kon het wederom niet, dezelfde reden. Maar nu, mei 2022, is de ‘benevaart naar Rome’ (van ‘in de benen’ en ‘tutti va bene’) toch geschied! Op 19 mei kwam ik aan op het Sint-Pietersplein en is deze foto gemaakt. Een geweldige fietstocht is ‘t geweest. Zie ‘Reitsma’s route naar Rome‘ voor de route.

Niko Winkel

Geef een reactie