47. Driland

Dit is ècht nog steeds een drielandenpunt. De grens van Nederland komt hier samen met de grens tussen de Duitse deelstaten Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen.
Het laatste stuk van de Drielandweg is een fietspad aan de bosrand. Aan het einde staat een groot bord waarop te lezen is dat op deze plek vroeger de Drielandsteen stond. Hier kwam Bernard van Galen, bisschop van Münster, om te overleggen met de heren uit Nederland en de heren van Bentheim.

Informatiebord over de Drielandsteen

[18 augustus 2020] De Drielandweg begint al aan het oosten van de bebouwde kom van Losser. Ik fiets zo’n vier kilometer zuidoostelijk over deze vrijwel kaarsrechte weg naar het ‘Drielandenpunt’.

Bernhard van Galen, bijgenaamd Bommen Berend – heel bekend bij de Groningers – , liet de Drielandsteen in 1659 plaatsen. Op één zijde van dit Rijksmonument van Bentheimer zandsteen staat het wapen en de initialen van Bommen Berend. Op de andere zijde de wapens van Overijssel en graafschap Bentheim. De H en 1824 verwijzen naar het grenstraktaat dat Nederland en het koninkrijk Hannover hier in 1824 sloten.
Op de paal staat de lettercombinatie C B E M, die staan voor Christoph Bernhard Episcopus Monasteriensis, Bernhard’s titel als bisschop.

De Drilandsteen
De Drielandsteen

Hoe het precies zit dat de steen nu niet hier staat, doch aan de andere kant van het maisveld 100 meter verderop aan de rand van de Gronauer Strasse, dat wordt op het informatiebord niet vermeld. Om bij de paal te komen moet ik een paar ommetjes maken: de straat oversteken en een stukje terugrijden langs een groot restaurant met de naam ‘Driland’. Bij een knik in deze drukke weg staat, pal tegen de vangrail aan, de oude grenspaal uit de 17e eeuw. De grenspaal waar de nummering van oudsher begint: grenspaal nummer 1, de nummers lopen naar het noorden op. Het Koninkrijk der Nederlanden omvatte indertijd ook België en, via een personele unie, Luxemburg. De Nederlandse grens met Pruisen begon toen dus bij de Luxemburgs-Franse grens, waar grenspaal 1 kwam te staan. Dat is nota bene vlakbij het stadje dat nu ook erg bekend is geworden in relatie tot de grens: Schengen! Op het Drielandenpunt in Vaals staat nummer 193 en hier in Drieland staat de laatste, nummer 862, die tegelijkertijd naar het noorden grenspaal nummer 1 is. Hier begon de nieuwe reeks grenspalen met Hannover, oplopend tot nummer 203 bij Nieuw-Statenzijl aan de Dollard. 
De grenzen in deze streek zijn al sinds ongeveer de 8e eeuw ongewijzigd. Vroeger waren hier moerassen, die een natuurlijke grens vormden.

Gebruikte informatie
* Losser (1), Opdegrens.eu
* Driland, Opdegrens.eu
* Op de grens, Martin Schouten, Volkskrant, 19 augustus 1996
* Drilandsteen, Overdinkel, Opdegrens.eu