55. Haaksbergerveen

Het Haaksbergerveen is ruim 600 hectare groot en een van de mooiste hoogveengebieden van Nederland. Het vormt één natuurgebied met het Duitse Ammeloer Venn en het Lüntener Wald. Staatsbosbeheer streeft naar een grotere betrokkenheid tussen de gebruikers van de terreinen. Er is een evenwicht gezocht tussen het gebruik van de recreant en de natuur.

De grenspaal bij Zoddebach
De grenspaal bij Zoddebach

[19 augustus 2020] Het is de bedoeling om hierna een stukje de Duitse kant van de grens te volgen, dus ik rijd verder, ga direct rechts en zo snel mogelijk daarna weer rechts om bij de Zoddebach uit te komen. Op de kaart sluiten de Duitse en de Nederlandse boerenweg nét niet op elkaar aan. Twee boerderijen liggen daar op een paar honderd meter van elkaar: natuurlijk ligt er een weg (of pad) tussen, maar ook hier: Verboden toegang / Zugang verboten. Ik ga niet moeilijk zitten doen.
Ik ga wandelend langs de rand van het maisveld langs de grens, tot de Zoddebach. Daar maakt de grens een knik en staat hoog op de oude houtwal een mooie oude grenspaal. En even verderop een prachtige, dikke eik, die daar grensboom staat te zijn. Geweldige onontdekte picknickplek!

Ietsje verderop ligt aan de Duitse zijde het Lüntener Wald. Hier zijn veel wandelpaden, maar je mag er met je fiets niet in. Voorbij een wandelpad naar de Lüntener Fischteiche kun je rechtsaf naar de grens. Daar stuit je aan de Nederlandse zijde op de gebouwen van een loonbedrijf: grote schuren met veel landbouwmachines. Tegen het hek aan, bij het begin van een mooi fietspad dat hiervandaan een heel stuk naar het westen de grens volgt, staat de grenspaal. De paal wordt door het bedrijf gebruikt als deel van een afscheiding, met een metalen slagboom eraan vastgemaakt.
En nog iets heel fraais hier: een ouderwetse wandtelefoon gemonteerd op de stam van een eikenboom! Gewéldig! Voor iedereen die hier de grens overgaat en te lijden krijgt van het slechte Duitse mobiele netwerk, jongens, pak hier de telefoon en je bent bereikbaar!
😉 

De telefoon aan de eik op de grens
De telefoon aan de eik op de grens

Het is mooi fietsen langs de noordkant van het Lüntener Wald. De informatieborden vertellen over de commiezen en de smokkelarij die hier vroeger veelvuldig plaatsvond. Een stuk fietspad verderop heet dan ook (weer) ‘Commiezenpad’.

Verderop is het enige kilometers lang niet mogelijk direct bij de grens te komen. Hier ligt het Haaksbergerveen en daar loopt een prachtig fietspad doorheen. Het is weliswaar vlak, maar je waant je hier zomaar op Vlieland of een ander Waddeneiland, met zandverstuivingen en losse bomen, bosjes, kleine meertjes en struiken. Het fietspad kronkelt, zoals fietspaden alleen in duingebieden kronkelen. Het grappige is, dat ze voor dit stuk van het Haaksbergerveen een aparte naam hebben: Siberië.

Samen met de gebruikers en bewoners in en rond het Haaksbergerveen heeft men besloten op de hoge zandruggen wegen en paden aan te leggen. Ruiters en menners maken veelvuldig van deze nieuwe route gebruik, fietsers hebben hun eigen paden zodat zij elkaar niet storen. Verder zijn in het veen diverse mooie wandelroutes en is er een 500 meter lang ‘vlonderpad’ over het natte veen aangelegd. Ook is er een vogelkijkscherm dat, door een speciaal pad, voor minder validen toegankelijk is en zijn er twee uitkijkposten met informatie over het gebied.

In het Haaksbergerveen
In het Haaksbergerveen

De grenspaalliefhebbers van de Overijsselse Grenspalen Verzamelaarsclub (OGVC) hebben het geweten: het opzoeken van de palen in dit natuurgebied is geen sinecure: ze staan veelal in nat moerasgebied.
Een aparte vermelding voor een specifiek geval: ‘de val van grenspaal 832-B’. De grenspaal-watchers zagen gebeuren, dat deze grenspaal steeds verder de sloot in zakte, totdat ze hier op een keer weer ter inspectie waren en zagen dat de paal gebroken in de sloot lag. Ze hebben zelf aan de bel getrokken bij het Duitse kadaster en zo een bijdrage geleverd aan dat de paal weer netjes, een meter van de slootrand vandaan, teruggeplaatst werd.

Gebruikte informatie
* Zuidgrensweg, Opdegrens.eu
* Zuiderzeldvelderweg, Opdegrens.eu
* Siberië, Opdegrens.eu
* Verdwenen in het veen (1), Opdegrens.eu
* Verdwenen in het veen (2), Opdegrens.eu
* De val van grenspaal 832b, Opdegrens.eu
* Grenspaal 832b weer in gevaar, Opdegrens.eu
* Haaksbergerveen, Opdegrens.eu