14 – Noord-Brabant – Midden

Startpunt: centrum Baarle-Nassau
Lengte route: 72,0 kilometer

Na alle exploraties in de Baarles rijd je pal zuidelijk naar de grens, waarna je westelijk het grensgebied gaat verkennen. Rond het grensriviertje de Merkske fiets je door een pittoreske boerenstreek doorweven van kleine bosjes en houtwallen.
Een prachtig pad voert je langs de zuidkant van een bijzondere Nederlands ‘schiereiland’, waar je achterin bij de buurtschappen van Castelré uitkomt. Hier wonen Nederlanders die Belgen als noorderburen hebben.
Noordelijk kom je via Ulicoten en langs vergeten, sfeervol ‘achterland’ via Strijbeek uit bij het viaduct over de A1 naar Antwerpen.
Westelijk van de snelweg rijd je zuidelijk verder door meer van zulk achterland tot je uitkomt in het bijzondere dorp Zundert, waar het leuk is om je even mentaal 150 jaar terug in de tijd te verplaatsen, om je de omgeving van de jonge Vincent van Gogh in te beelden.
Vanuit Zundert ga je verder naar het zuiden en rijd je in de buurt van de grens in België verder westelijk tot de grensovergang bij Wuustwezel.

Op pad

Verlaat Baarle zuidelijk rechtstreeks naar de grens, de weg naar Turnhout. Op de grens neem je de straat die rechtsaf schuin naar het zuiden de grens volgt, de Stationsstraat. Die komt even verderop uit bij een voormalig spoortraject, het Bels Lijntje, met een bijzondere geschiedenis. (Het Bels Lijntje)

Je volgt een stukje een verkeersweg totdat je het veld weer in kunt, richting Zondereigen. Bij de grens tref je weer een Dodendraad-herdenkingspunt.

Rijd daar verder door naar het noorden, de weg is daar onverhard. Net voorbij de grens kun je links een boerenpad op. Het heet De Doorsteek. Aan je linkerhand rijd je hier een keer langs de enige Nederlandse exclave, afgezien van de Nederlandse stukjes Baarle-Nassau die geheel omgeven zijn van grotere stukken Baarle-Hertog. Het betreft een boerenveldje. Op Google Maps is het goed herkenbaar. Je  gaat hier weer de grens over op de onverharde weg en passeert het riviertje het Merkske. (Het Merkske)

Dan kom je uit bij de Grensdreef, die westelijk loopt óp de grens. Noordelijk van je de Nederlandse uitstulping in het Belgische land die bekend is als Castelré. Over de Grensdreef, een onverharde weg voor wandelaars, fietsers en ruiters, rijd je door een mooi natuurgebied, een kilometer of vier. Het laatste stuk heet dit pad de Beukendreef. (Castelré)

Aan het einde kom je uit bij een knik in de grens en een kruising, waar je rechtsaf gaat naar het noorden en je rijdt langs een grenscafé, Café in Holland en in het buurtschap Castelré komt.
Daarna vervolg je via het Belgische Minderhout door Vlaams boerenland weer oostelijk ‘om de Castelré-uitstulping heen’.
Het is lekker fietsen hier, zonder dat je nu zoveel ‘bijzonders’ ziet, vriendelijk grensland, weinig verkeer. Het Nederlandse dorpje Ulicoten, waar je uiteindelijk uitkomt, sluit hier naadloos bij aan: een ingedutte streek.

Bij de grens richting Meerle ga je rechtsaf, de Lijmbeek op. (Foto: het bos richting Meerle) Houd een noordelijke route aan, eerst weer een stukje België en dan weer Nederland. Je komt bij een buurtschapje uit bij de Grazenseweg. Op nummer 3 ben je bij de oude boerderij van Sjoke Jansen, bekend van een legendarische reportage van Showroom in de jaren 80. Vervolg op de Grazenseweg.

Noordwestelijk rijd je verder richting de grensovergang bij Strijbeek, waar je net noordelijk van blijft. (Foto: bij Strijbeek is een oude greppel de grens) Dan rijd je over de rivier De Mark heen en kom je in België uit bij het dorpje Meersel-Dreef. Ga rechts, naar het westen, bij het grenscafé Moskes en je rijdt dan op de Kerzelseweg. Bij het punt waar deze weg een kleine knik maakt, ben je op het meeste noordelijke puntje van België. (Het noordelijkste café van België)

Vervolg westelijk tot je de Hazeldonksestraat op kunt. In deze Hazeldonksestraat ga je een viaduct op en ga je over de snelweg Breda-Antwerpen heen: één van de drukste grensovergangen in Europa. (* Hazeldonk)

Daarna fiets je ‘achter’ het drukke voorzieningengebied bij de snelweg door een groene, stille streek richting Zundert, het dorp waar Vincent van Gogh is opgegroeid. Zundert zet zichzelf op de kaart met deze historie: tegenover het neoclassicistische stadhuisje tref je het Van Goghhuis. Op deze plek ik Vincent geboren, nu bevindt zich daar het museum dat aan hem gewijd is. (Zundert en Van Gogh)

Je rijdt het dorp uit en passeert het riviertje de Aa weer. Het laatste stuk van deze etappe gaat door rustig en sfeervol boerenland meestal pal zuidelijk van de grens.

Je gaat nog weer over de Aa heen en de weg komt uiteindelijk uit bij de N1, de drukke weg tussen Wuustwezel en Zundert. De grens is 100 meter naar het noorden. Hier eindigt de 14e etappe.

Routebeschrijving

De 14e etappe is meer dan 70 kilometer lang, maar hemelsbreed ben je bij het einde maar ietsje meer dan 20 kilometer van Baarle-Nassau, waar je bent gestart. Alles bij elkaar fiets je vaker noordelijk of zuidelijk dan dat je naar het westen fietst: de Brabants-Belgische grens is niet bepaald een rechte lijn!
Je komt tijdens deze etappe nauwelijks door bekend toeristisch gebied. Dat is geen diskwalificatie: het is prachtig fietsen in rustig en relatief onbekend gebied. Tussendoor tref je zéker voldoende terrein dat zich als zeer aantrekkelijk presenteert. Juist bij deze etappe worden enige alternatieven aangeboden ten behoeve van de begaanbaarheid voor gewone fiets en/of de wat gemakzuchtiger fietsgebruiker.

De A-route
Je kunt langs de Turnhoutseweg naar de grens toe rijden, zuidelijk, maar er gaat een knooppuntfietsroute langs het Bels Lijntje-fietspad, dat helemaal naar Tilburg loopt, op de voormalige spoorlijn, vanaf 92 naar 91, 82, 87.
Rijd bij 87 rechtdoor richting 8, maar ga eventueel, als je in nog een laatste enclave dichtbij de grens bent, nog éven rechtdoor tot aan het voormalig grensstation van het Bels Lijntje.
Vervolg echter wel daarna (iets noordelijk daarvan) naar 8 in het Belgische Zondereigen.

Vanaf Zondereigen vervolg je richting 99. Maar als je dicht op de grens op het pad dat Staakheuvel heet een klein pad naar rechts volgt, ga je de grens over bij een vennetje en kom je in Nederland op de Hoogstratensebaan uit. (NB: dit kan een rul pad zijn, maar het is slechts een paar honderd meter, dus ook voor de A-route maakt Grensfietsen.NL deze keuze.)
Ga daar linksaf, westelijk en ga ietsje verderop de Grensdreef op, links aanhoudend.
Deze Grensdreef is een onverhard ruiterpad. Als het lang droog is geweest, dan is ’t zand hier rul en is ’t niet heel licht fietsen – dit is het B-route-alternatief. De A-route houdt aan het begin van de Grensdreef links aan en vervolgt richting knooppunt 12, België weer in. Rijd dan door naar 11 en ga daar rechtsaf, noordelijk. Bij de grens kom je weer bij de Grensdreef uit.

Ga hier de grens over, noordelijk, langs Café In Holland en je komt verderop weer op de route naar 19. Rijd vanaf daar nog een stukje noordelijk richting 20, maar neem in het buurtje ’t Groeske de afslag naar links. Dit is het redelijk goed begaanbaar boerenpad met de naam Schrans en komt aan ’t eind vlakbij de grens uit, waar je over de grens het dorp Minderhout binnenrijdt.

Houd vervolgens direct rechts aan en rijd verder op de Lage Weg, door een buitenwijk. Aan het einde kom je op de N14, de Bredaseweg. Volg deze weg ongeveer een kilometer naar het noorden.
Neem rechtsaf de afslag met de naam Hal. Je rijdt dan een heel stuk oostelijk met aan je rechterhand de grensbeek die het noorden van de Castelré-uitstulping markeert.

In het buurtschapje met de naam Hal ga je een keer met de bocht mee en dan linksaf. Zo rijd je weer op de route naar 18. Bij 18 ga je de grens over en dan direct links naar Oude Strumpt. Noordwestelijk ga je verder over de Molenstraat en kom je in het dorpje Ulicoten uit.
Ga daar linksaf naar 16 op de grens. Ga rechtsaf richting 15, maar neem na het buurtschapje Oosteneind de afslag naar rechts, ga de grens weer over en je komt uit bij een Nederlands buurtschapje, Grazen, op de Grazenseweg.

Daar tref je op Grazenseweg 3 de oude boerderij van Sjoke Jansen, bekend van een legendarische reportage van Showroom in de jaren 80. Vervolg op de Grazenseweg (houdt links aan). Neem verderop de afslag naar links, de Beekweg. Vervolg deze naar het noordwesten en ga dan linksaf de Goudbergseweg op, vervolg daar richting 91. Kijk in Strijbeek eventueel nog even 100 meter zuidelijk  bij de grens; een grenspaal bij de brug over ’t grensriviertje, dat soms zo goed als leeg staat.
Rijd door naar 43, over de rivier De Mark heen en zo kom je in België uit bij het dorpje Meersel-Dreef. Ga rechts, naar het westen, bij het grenscafé Moskes, richting 70, en je rijdt dan op de Kerzelseweg. Twee ‘belangrijke’ punten: het noordelijkste café van België én het noordelijkste punt van België, op de kruising van Kerzelseweg en Heieinde.

Vervolg naar 70 en onderweg rijd je over de snelweg Breda-Antwerpen heen. Van 70 rijd je naar knooppunt 4 via het buurtje met de naam Oekel en dan naar 3, waar je nog een stukje naar het zuiden neemt, over het Frans Baantje, richting 47. Maar als je bij de Meirseweg uitkomt, dan kun je linksaf nog even de grensovergang opzoeken, maar gaat de route rechtsaf naar Zundert, waar je verderop weer op de route naar 64 in het hart van Zundert terechtkomt.

Aan het einde van de centrale winkelstraat, de Molenstraat, bij de kruising met de Prinsenstraat, ga je linksaf, zuidelijk, verder op de Wildertsedijk, verderop Gaardsebaan. Je gaat de grens weer over en komt uit bij de kruising met de Maxburgdreef, bij 51.
Rijd westelijk de Maxburgdreef op en ga om het kasteeltje Maxburg heen linksaf, zuidelijk. Je pakt aan het einde nog een mooi grensdriehoekje mee. De grenspaal staat daar prominent bij de straathoek.
Ga verderop rechtsaf de Popendonkseweg op, naar het westen. Aan het einde ga je rechtsaf de Larenweg op. Na een paar kilometer ga je rechtsaf de Vloeiweg op. Je gaat weer over de Aa heen en de weg komt uit bij Tereik, waar een kapelletje staat. De grens is 50 meter naar rechts, naar het noorden. De route vervolgt echter naar het zuiden. Daarna neem je de eerste weg naar rechts, naar het westen, het Duitsepad. Dit pad komt uit bij de N1, de drukke weg tussen Wuustwezel en Zundert.
De grens is 100 meter naar het noorden. Hier eindigt de 14e etappe.

De B-route
Bij Het Merkske en de zuidgrens van Castelré biedt de B-route wat stukje mooi grensfietsen over paden die wat stoerder zijn, soms niet héél vriendelijk voor de teergevoelige fiets(er).
Als je in Zondereigen bent, dan vervolg je daar niet naar 99 doch naar 81, noordelijk. Als je dan nét over de grens bent, neem je linksaf een pad links langs een boerderij. Het pad heet ‘de Doorsteek’. Aan het einde vervolg je linksaf en ga je over een natuurpad weer de grens over richting Ginhoven en kom je weer op de A-route uit.

De 2e afwijking van de A-route betreft de Grensdreef: het grenspad dat de zuidelijke grens van het Castelré-‘schiereiland’ markeert. Het is een ruiter- cq. wandelpad. Het kan aardig rul zand zijn, maar met mijn Koga met smalle bandjes was het redelijk goed te doen.
Je begint een klein stukje Grensdreef, ook op de A-route, maar waar deze vervolgt naar 12 ga je rechtdoor en rijd je de hele Grensdreef af tot je vlakbij grenscafé in Holland weer bij de A-route uitkomt.

Extra onderweg
* Bij vertrek in Baarle (Nassau of Hertog) heb je gelegenheid genoeg om proviand in te slaan. Niet zo verkeerd, want je komt voorlopig niet veel tegen na je vertrek. Eigenlijk kom je niet door dorpen of plaatsen met enige voorzieningen voordat je, na 60 kilometer fietsen, in Zundert aankomt.
* ‘Achterin’ het Castelré-gebied ben je vlakbij het Belgische Minderhout. In Ulicoten is nauwelijks sprake van enige middenstand. Wel kun je hiervandaan in België het dorp Meerle aandoen, maar dat ligt niet op de Grensfietsen.NL-route.
* In Castelré passeer je na 25 kilometer de uitspanning met terras Café in Holland. Na 43 kilometer kom je in de buurt van Strijbeek langs een pannenkoekenhuis Het Smokkelaartje.
* De 14e etappe komt, afgezien van de Grensdreef in het zuiden van Castelré en natuurroutes bij Het Merkske, bijna geheel door redelijk kleinschalig landbouwland. Voor verpozing en versnapering moet je dus vooral in Baarle (Nassau of Hertog) en in Zundert zijn.