68. Wooldse Veen en Bocholtse Baan

Het Wooldse Veen is een natuurreservaat aan de zuidoostzijde van Winterswijk. Dit hoogveengebied vormt één geheel met het Duitse natuurgebied Burlo-Vardingholter Venn. Het Nederlandse deel beslaat ca. 50 ha, het Duitse ruim 100 ha. Het Nederlandse deel is onderdeel van het in 2005 door de Nederlandse overheid uitgeroepen Nationaal Landschap Winterswijk, een gebied van totaal bijna 22.000 hectare groot. Het al eerder besproken Kommiezenpad loopt door dit natuurgebied langs de Nederlands-Duitse grens. Het Nederlandse deel van het natuurgebied is in beheer bij Natuurmonumenten.

Robinia's langs het pad in het Wooldse Veen
Robinia’s langs het pad in het Wooldse Veen

[8 september 2020] En zo kom ik weer bij de grens uit. ‘Welkom in Winterswijk’ staat er op het grote bord; hier wordt de gemeente Winterswijk mee bedoeld, ik ben hier nog midden in het bos. Ik neem de Grensweg naar het westen, die hier niet feitelijk over de grens loopt. Verderop gaat de Roerdinkweg naar het noorden. Dit is een prachtige zandweg met oude robinia’s in de berm.

Rechts zie ik de Roerdinkhoeve liggen, een grote oude boerderij. Er zitten een restaurant en een hotel in. Zo dicht mogelijk bij de grens blijvend, kom ik op de Holdersweg uit. Na een kilometer westelijk op de Holdersweg gereden te hebben kom ik bij de kruising met het vroegere spoortraject, de Bochtoltse Baan. Ga je hier rechtsaf, dan kom je 6 kilometer verderop in Winterswijk uit.

Langs de Bocholtse Baan
Langs de Bocholtse Baan

Tussen 1880 en 1931 heeft hier een internationaal treintje gereden, tussen Winterswijk en Bocholt. Nu is hiervan niets meer terug te zien dan enkel een kaarsrechte gravelweg met een gravelfietspad ernaast. Een prachtig stuk halfnatuur/halfcultuur. Het mooiste land: het land dat altijd communiceert tussen gemaakt en van-zichzelf. Langs de vroegere spoorlijn zijn twee kleine wachterswoningen bewaard gebleven.De spoorbaan was een zijtak van de spoorbaan tussen Winterswijk en Borken, een klein stukje oostelijker. Ter hoogte van de grens loopt de oude spoorbaan dood in een bosgebied. Vlakbij de grens moet je door het gras en kom je aan het einde uit bij de plek waar vroeger een spoorbrug over de grensbeek was. Daar tref je bij de oude beekbedding, die meestal droog staat, de grenspaal in het bos.

Een door Mondriaan eens geschilderde boerderij
Een door Mondriaan eens geschilderde boerderij

Piet Mondriaan bracht zijn jeugdjaren door in Winterwijk en zag het pittoreske landschap rondom Winterswijk en maakte onder andere schilderijen van de typische Achterhoekse boerderijen. Ga je de Bocholtsebaan richting Winterswijk wèl op (van de grens af fietsend) en neem je dan de afslag naar de Harkelsweg, dan kom je langs twee mooie boerderijtjes die Mondriaan geschilderd heeft. Op bijgeplaatse bordjes kun je daar zien, wat Mondriaan een eeuw geleden voor ogen had, toen hij hier schilderde.

Gebruikte informatie
* De Borkense en de Bocholtsebaan
* Spoorlijn Winterswijk-Bocholt, Wikipedia 
* Wooldse Veen, Wikipedia