69. De Ruitenburgerschans

[9 september 2020] De Holdersweg komt uiteindelijk uit bij de Wooldseweg, die linksaf weer naar de grens gaat. Vlak voor de grens, aan de Nederlandse kant, zijn de resten te zien van een oude mysterieuze schans. Het blijkt de Ruitenburgschans te zijn. Archeologen zijn er nog steeds niet helemaal over uit, hoe ’t nou zit met de geschiedenis van dit mensenbouwwerk van vóór de 16e eeuw.

De Ruitenburgerschans
De Ruitenburgerschans

De Ruitenburgerschans is een beschermd Rijksmonument, direct aan de grensovergang. Uit archeologisch onderzoek blijkt dat het een laatmiddeleeuwse verdedigingswal of landweer is. Mogelijk was de schans onderdeel van een aantal verdedigingswerken langs de grens met het Münsterland zoals deze aangetroffen zijn op historische kaarten van het gebied waar het Woold deel van uit maakt.

Oorspronkelijk bestond de schans uit een rond tot ovaal aardwerk met een diameter van ongeveer zestig meter. Van buiten naar binnen is sprake van een ongeveer acht meter brede en anderhalve meter hoge ringwal, een ongeveer twaalf meter brede en twee meter diepe waterhoudende gracht en een eiland of pol met een diameter van ongeveer twintig meter.

Het terrein was begin van deze eeuw overwoekerd en vervuild. De G.A. van der Lugt Stichting, een stichting die zich inzet voor behoud van cultuurerfgoed in de Achterhoek, heeft het initiatief genomen om het weer in ere te herstellen (voor zover dat mogelijk was). Op het terrein zijn alle populieren gekapt waarna het terrein met inheemse soorten beplant is. De schans is verder toegankelijk gemaakt voor bezoekers d.m.v. een platform van waaruit men een goed overzicht heeft op het object. Tevens is een informatiebord geplaatst met nadere informatie over dit historische object. Jaarlijks wordt het binnenterrein gemaaid en vrijgehouden van ongewenste opslag van hout en struiken.

De Honesty Bookshop
De Honesty Bookshop

Aan de Duitse kant van de grens zie ik zomaar een klein boekenwinkeltje in het bedrijfsgebouw achter een benzinepomp waar veel Nederlanders goedkope benzine komen tanken. De naam van ’t winkeltje: de Honesty Bookshop. Er is niemand: de klant wordt volledig vertrouwd. Het boekwinkeltje met de Engelse naam waar veel informatie voor de klanten in het Nederlands wordt gegeven maar eigenlijk bijna alleen maar Duitstalige boeken verkocht worden.

Gebruikte informatie
* Ruitenburgerschans op Wikipedia
* De Ruitenburgerschans op een pagina op de website van de Van der Lugtstichting