78. Netterden

[9 september 2020] Vanaf Megchelen fiets ik vervolgens 8 kilometer op een geheel boomloze boerenveldweg naar Netterden. Links, een kilometer verderop, de grens en pal daarachter de snelweg. Je moet hier geen felle tegenwind hebben, maar los daarvan: het is een hele mooie, stille boerenweg.

Langs de weg tussen Megchelen en Netterden
Langs de weg tussen Megchelen en Netterden

Het land is hier vlak en open, het lijkt het westen of noorden van Nederland land wel.
Ik strijk in Netterden even neer op ’t enige terras, vlakbij de veel te grote en donkere kerk, voor een biertje.
Pal achter Netterden steek ik bij de stuw de grens over. Daar ligt een gehucht, nu stadsdeel van Emmerich, met de naam Klein-Netterden.

Hier gaat een brug over het Netterdensch Kanaal, dat van origine een oude strang van de Rijn is. Verderop vormt de Hetterlandwehr kilometerslang de grens tussen Nederland en Duitsland, het ontwatert in een uitgestrekt poldergebied. Het Duitse Deichverband en het Nederlandse waterschap beheren dit gebied gezamenlijk. Jaarlijks wordt het grensgebied te voet geïnspecteerd. Ietsje voorbij Netterden, aan de Duitse kant, is sinds enige jaren een nieuwe afslag op de A3 gerealiseerd, vooral ten behoeve van de ontsluiting voor het flinke industriegebied van Emmerich.

De grensovergang bij Netterden
De grensovergang bij Netterden

Ga je vanaf de snelweg de ene kant op dan ben je direct in het indrustriegebied van Emmerich, ga je de andere kant op dan kom je al na 500 meter bij de grens en nog eens 500 meter verder in Netterden.
Dat leverde dus de te verwachten tweespaltsituaties op: een deel van de mensen is blij met een nieuwe en zeer bruikbare ontsluiting, het andere deel ziet het sluipverkeer al komen en vreest ongewenste veranderingen.

Gebruikte informatie
* Klein-Netterden, Wikipedia
* Netterden, Wikipedia