13. De duizendjarige linde van Heede

[18 juni 2020] Het is inmiddels de vierde of vijfde keer dat ik in Heede de boom kom bekijken. Het is een beetje een pelgrimsoord voor mij. De meeste bijzondere oude bomen in Nederland heb ik wel eens opgezocht. En stel je dan eens voor: een boom ouder en majestueuzer dan de linde in Heede, vier kilometer over de grens bij Bourtange, is in heel Nederland niet te vinden! Het is ook één van de meest bijzondere bomen in heel Duitsland!

Deze boom is niet alleen oud, maar ook heel erg bijzonder. Dit vooral door z’n vorm. Waarschijnlijk zijn hier verschillende kleine linden samengevoegd geplant en zijn ze verstrengeld geraakt, zowel in het wortelstelsel als bovengronds waardoor een hele verzameling stammen vanaf 2 meter hoog uiteengaan, boven een samengesteld ‘plateau’. Wanneer je in de boom klimt dan kom je als het ware  in een grote open ruimte.

De 1000-jarige linde van Heede
De 1000-jarige linde van Heede

Hier hebben de notabelen van Slot Scharpenburg, waarvan dit een slotboom was, hele banketten in georganiseerd. ‘Bommen Berend’ van Galen moet daar meermaals heerlijk in de boom gedineerd hebben.
Scharpenburg is er niet meer. Het slot is totaal vernietigd door…. Carl von Rabenhaupt, de held van Groningen. Hij was de ingehuurde legeraanvoerder, afkomstig uit Tsjechië (Bohemen), die Bommen Berend uit Groningen verdreef in 1672. Von Rabenhaupt heeft wel opdracht gegeven de prachtige boom (toen al!) te sparen.

De boom is heel simpel te vinden. Je moet er enkel vier kilometer voor doorrijden bij de grens bij Bourtange, onder de A31-snelweg door, naar Heede. Als je het nogal onaanzienlijke dorp binnenkomt zie je aan de linkerhand het bord dat naar de boom verwijst. Je fietst dan even langs een voormalig bankgebouw (Hauptstrasse 40). Daarachter is het parkje met de boom. Een informatiebord vertelt je meer over de boom.

Gebruikte informatie
* De duizendjarige linde van Heede op de Bomenbieb
* Informatie over de duizendjarige linde op Monumental Trees.com