6. Booneschans

[16 juni 2020] Bij Booneschans zijn alleen nog enkele contouren van herstelde schansdijkjes te zien. Er is een brug over het B.L.Tijdenskanaal, met blokkerende betonnen blokken aan weerszijden. Op de brug tref ik een dame met twee honden. De brug is al 3 jaar dicht voor auto’s, vertelt ze. Ze zouden ‘m eertijds opknappen, maar er is iets verkeerd gegaan en nu lijkt ’t erop, dat de overheid geen trek meer heeft in deze brug weer begaanbaar te maken voor grote voertuigen. Dus blijven de blokken liggen. Hoewel de dame er wat cynisch over doet, lijkt ’t mij toe dat ze alleen maar blij zou moeten zijn: zo komt hier lekker weinig verkeer. Want daarom is ze hier; ze komt uit een stad in het westen van het land en is hier voor de rust. Haar witte huisje ligt daar onder de hoge bomen deze totale rust uit te stralen.
Waar ze echter minder rustig van wordt: in de vervallen boerderij aan de overkant van de straat zitten wat ‘onaangepaste lui’ met 27 honden.

Mellemaheerd
Mellemaheerd

Aan de Hamdijk tussen Bad Nieuweschans en Booneschans, die hier voor twee kilometer de grens volgt, ligt de mooie boerderij Mellemaheerd. Deze wordt al bijna een eeuw bewoond door de familie Mellema. Aan de Hamdijk stonden een halve eeuw geleden nog elf boerderijen. Daar is nu als gevolg van schaalvergroting, stijgende loonkosten, mechanisatie en gebrek aan opvolging alleen de Mellemaheerd nog van over. 
Vanaf 1995 kwam de overheid met nieuwe plannen voor het gebied dat gerelateerd was aan recreatie. Nieuweschans ging zich namelijk profileren als kuuroord en daar hoort natuur bij. Het land dat bij de Mellemaherd behoorde is nu het Bos op Houwingaham. Mellema is een boerderij in de Flevopolder aangeboden. Daar had hij geen trek in. Hij is gebleven en is de boerderij en de tuinen goed blijven onderhouden. Mellema heeft het Rijksmonument Mellemaheerd in leven geschonken aan Stichting Groninger Landschap. Zo behoedt hij zijn boerderij voor verval in de toekomst en stelt hij een doorgaande langdurige instandhouding veilig.

Het ‘Bos op Houwingaham’ verwijst naar het dorpje dat zich hier bevond vóór Booneschans, en is één van de vele dorpjes die in de 15e eeuw verzwolgen is door de Dollard. Geleidelijk wordt het bos een interessanter natuurgebied: ‘heerlijk ver weg’, zoals dat geldt voor alle – tegen de grens verstopte – natuurgebieden is in Noordoost-Nederland.

Vervanging brug Booneschans (Foto Hilvert Huizing, Streekblad)
Vervanging brug Booneschans (Foto Hilvert Huizing, Streekblad)

In oktober 2020 is een start gemaakt met de ontmanteling van de Booneschanskerbrug, tussen Bad Nieuweschans en Oudeschans. De brug wordt vervangen door een semi-vaste brug over het Boelo Tijdenskanaal. Volgens de planning van de aannemer zullen de werkzaamheden eind januari 2021 worden opgeleverd.

Grensland is vaak vrijplaatsland. Land dat ligt achter de rug van de bemoeials, de conventionelen, de normstellers, de handhavers. Land van eigenheimers, van asocialen in de positieve zin van het woord: mensen die niet afhankelijk zijn van de aandacht van de ander. Die de ander, afgezien van wat fossiele contacten, ook helemaal niet nodig hebben. Als onaangepaste met 27 honden zit je hier goed.

Duitsland, een vijftigtal meters verderop, is voor de dame die ik op de brug sprak niet anders dan voor mij. Ze kan er verdomd voordelig boodschappen doen. Verder zijn ze wel een beetje anders dan de Hollanders, zegt ze. ‘Het vlees is uitbundig, maar je moet niet denken dat je er goeie zilvervliesrijst kunt krijgen’. Die Duitsers zijn ook veel obeser dan de Hollanders, al zegt ze erbij, dat dit ook wel  geldt voor de Oost-Groningers zelf: die leven ook niet bepaald gezond.

Gebruikte informatie
* Mellemaheerd – Het Groninger Landschap
* Toch weer brug in Booneschans (DvhN, 22 november 2019)
* Probleembrug in Booneschans wordt snel gesloopt (DvhN, 17 februari 2020)
* Booneschans op Wikipedia
* Werkzaamheden aan de Booneschanskerbrug verlopen voorspoedig