96. Koningsven

Het Koningsven wordt wederom één van de mooiste moerasgebieden. Wederom ja, want het Koningsven was ooit één van de mooiste moerasgebieden van Nederland. Door ontginning ging dat echter verloren. Ruim 100 jaar geleden werd het bijzondere, natuurrijke veengebied ontgonnen ten behoeve van de landbouw.

Na een eeuw landbouw wordt het gebied weer teruggegeven aan de natuur. Dat gaat niet zomaar: honderd jaar landbouw heeft zijn sporen nagelaten. Het gebied is ontwaterd en er is mest opgebracht. Om weer soortenrijke natuur terug te krijgen, wordt de bovenlaag (die vol meststoffen zit) eraf gehaald. Daarna gaat terreineigenaar Natuurmonumenten maaisel van natuurgrasland uitstrooien. ‘Na enkele jaren kan iedereen dan genieten van een bont gekleurde bloemenzee van wilde planten, waar het zoemt van de bijen en hommels, het tsjirpt van de sprinkhanen, waar vlinders rondfladderen, libellen jagen en vogels zich te goed doen aan al dat lekkers.’

Het Koningsven-natuurgebied in wording
Het Koningsven-natuurgebied in wording

Maar zover is het nog niet. De werkzaamheden in het project Koningsven – De Diepen worden gefaseerd uitgevoerd, waarbij eerst de bovenlaag van het gebied De Diepen is verwijderd. Daarna wordt het Koningsven weer als natuurgebied ingericht. De vrijgekomen grond wordt verwerkt en uiteindelijk zal in circa 2032 een 200 hectare groot nieuw natuurgebied ontstaan van hoogwaardige natuur.

Het Koningsven dankt zijn naam aan de koning van Pruisen. Het gebied was lange tijd de speelbal van Pruisische, Franse en tenslotte Nederlandse machten. Maar de plaatselijke boeren moesten weinig hebben van bemoeienis van hogerhand. Dat is een rode draad door de geschiedenis die doorloopt tot na de Tweede Wereldoorlog. Toen verzette het lokale bestuur zich met hand en tand tegen de aanwijzing van het laatst overgebleven stukje veen als natuurgebied. In 2017 is er een boek verschenen over ontstaan, ontginning en herstel van het Koningsven.
De werkzaamheden aan het herstel van het oude moerasgebied Koningsven zijn in 2020 zo’n beetje op de helft.

Gebruikte informatie
* De schatkamer van het Koningsven komt terug, website Natuurmonumenten, 24 januari 2018
* Project Koningsven-de Diepen
* Het Koningsven – Nel v.d. Bergh e.a., boek over het Koningsven, 2017