180. Zundert en Van Gogh

Het Van Goghhuis is een kunstcentrum gewijd aan de schilder. Op de begane grond is een museumwinkel, die ook dienstdoet als VVV en documentatiecentrum. In het gebouw worden lezingen gehouden. Daarnaast is er een brasserie, met een terras in de tuin, gevestigd: Auberge Van Gogh. In de tuin worden ook workshops schilderen gehouden.

Het landschap bij Oekel
Het landschap bij Oekel

[5 november 2020] Aan de andere kant van de A1 moet ik naar het zuiden. De weg loopt eerst nog een tijdje dichtbij de snelweg maar het boerenland, met veel boomkwekerijen, voelt toch als ‘ver weg’ en landelijk. De zon zakt langzaam en schijnt mooi donkergeel op de grote eiken langs groene weiden. Het buurtje heet hier Oekel.
Ik zoek nog even de grensovergang tussen Zundert en Meer op. Een enorm bord met ‘België’ en een mooie grenspaal. Het leek mij eerst toe, dat hier nog een mooi stuk fietsbare grens is, maar helaas: dat is niet het geval.
En zo reed ik even later het flinke dorp Zundert binnen.

Het Raadhuis in Zundert
Het Raadhuis in Zundert

Zundert is een heel compleet dorp, gelegen te midden van uitgebreid land- en tuinbouwgebied.  Zonder dat het echt ‘mooi’ is, heeft dit dorp karakter, zelfs op ’t eerste oog al. Het aardigste bewijs daarvoor is het stadhuis op de Markt: een parmantig neoclassicistisch plattelandsstadhuisje, gebouwd in 1840.

Tegenover dit stadhuis bevindt zich de geboorteplek van Vincent van Gogh. Het was het domineeshuis van z’n vader. Het ‘Van Goghhuis’, dat je nu ziet, is niét het huis waarin Vincent is geboren, het is wel de plek waar dat huis stond. Het huis waar hij in 1853 werd geboren, een 17e eeuw klokgevelpand, is in 1903 gesloopt; het was bouwvallig. Het huis dat er nu staat (uit 1904),  bleef tot 1970 de predikantswoning. De gedenksteen in de gevel is in 1953 geplaatst. Het Van Goghhuis van nu, samengevoegd met het grote gebouw er naast, zijn beide ook fraaie panden.

Het Van Goghhuis is een kunstcentrum gewijd aan de schilder. Op de begane grond is een museumwinkel, die ook dienstdoet als VVV, en een documentatiecentrum. Er worden ook lezingen gehouden. Er is de brasserie Auberge Van Gogh met in de tuin een terras en atelier waar workshops schilderen kunnen worden gehouden.

Op de bovenverdieping van het Van Goghhuis is een virtuele huiskamer ingericht waar via een audiovisuele presentatie het vroege leven van Van Gogh in Zundert te beleven is. De presentatie gaat onder andere over zijn familie en de omgeving waarin hij opgroeide. In een andere ruimte wordt via lcd-schermen  informatie gegeven over zijn rol in de Nederlandse schilderkunst.
In het museum is een routekaartje verkrijgbaar voor een wandeling van een half uur langs paden, waar Vincent vroeger z’n inspiratie opdeed.

Het Van Goghhuis
Het Van Goghhuis

Een paar honderd meter verderop staat het kerkje waar de vader van Vincent preekte en waar de eerste Vincent, doodgeboren, op het kerkhof ligt.
Zadkine’s bronzen beeld van Vincent en z’n broer Theo, abstract vormgegeven en innig verstrengeld, staat op ’t pleintje voor de kerk. Het werd in 1964 onthuld door Koningin Juliana. Op de sokkel van het beeld staan regels uit de laatste brief van Vincent aan z’n broer, een brief die nimmer verstuurd werd: ‘par mon intermédiaire tu as ta part à la production même de certaines toiles qui même dans la debâcle gardent leur calme’ (via mij heb je je aandeel in de productie van bepaalde schilderijen die zelfs in het debacle hun kalmte bewaren).

Zadkine's sculptuur van Vincent en Theo
Zadkine’s sculptuur van Vincent en Theo

Gebruikte informatie
* Geschiedenis Zundert
* Van Goghhuis
* Beeld van Vincent en Theo van Gogh
* Zundert, Wikipedia