44. Grenssteen 20 is de oudste grenspaal van Nederland

Grenspaal 20 is de oudste grenspaal van Nederland. Hij dateert uit 1477 en diende om de scheiding tussen Twente en het graafschap Bentheim aan te geven. De bisschop was eigenaar van het graafschap Bentheim en droeg het gebied in dat jaar over aan een oom. Later zijn er de letters H (voor Hannover) en N (voor Nederland) ingebeiteld. Het is een grenspaal die er totaal anders uitziet dan de andere grenspalen. Op de bovenzijde tref je een driehoekvorm van een soort van boorgaten: een verbeelding van het wapen van Bentheim.

Grenspaal nr. 20 bij de afslag onder de eik
Grenspaal nr. 20 bij de afslag onder de eik

Het is op deze plek leuk om de OGVC te introduceren: de Overijsselse Grenspalen Verzamelaars Club. Je kunt je voorstellen, dat deze grenssteen een soort van altaar is voor de enthousiaste paalvorsers van deze club. Maar wat gebeurde er in augustus 2007? De grenspaal was plotseling verdwenen!

Grenspaal nr.20

Al jaren was er sprake van bezorgdheid van de mannen van de OGVC over het welzijn van deze grenspaal: hij staat in de berm bij een weg, waar nogal wat vrachtverkeer langskomt: verderop aan Zur Grenze bevindt zich namelijk een zandafgraving. Men was bang dat de grenspaal verder zou beschadigen door het verkeer; dat was al menigmaal eerder gebeurd. Maar dat-ie gestolen zou kunnen worden, dat was toch bijna niet voor te stellen.

De OGVC trok aan de bel. En dat werd gehoord. De media kwamen er in groten getale op af. De mannen waren op radio en tv. Alles in de hoop dat de dief zich nog zou melden.
Een week later volgde een bijzondere apotheose: de steen bleek te zijn weggehaald door medewerkers van de gemeente Bentheim, die ook inzagen, dat het niet goed zou gaan met de steen. Geen dief dus. De gemeente Bentheim had nooit gedacht dat hier reuring van zou komen vanaf de Nederlandse kant. De Duitse overheid was net in het derde jaar van het jarenblok, waarin ze voor de staat van de grenspalen verantwoordelijk was. Het navolgende jaar zou de beurt weer aan Nederland zijn.

De overheid is de overheid en pas drie jaar later, in maart 2010, werd de grenssteen weer op z’n plaats gezet. Bij die gelegenheid gingen een paar glaasjes Schnapps over de steen heen, zo toont een artikeltje in de Tubantia van die dag.
Hij staat nu netjes twee meter naar het noorden toe, maar nog wel op de grens, achter de stam van een stevige eik. Veilig dus.

Gebruikte informatie
* Punthuizen (1), Opdegrens.eu
* Punthuizen (2), Opdegrens.eu
* Oudste grenssteen weer terug op z’n plaats, Tubantia, 11 maart 2010
* Grenspaal 20 dossier, Opdegrens.eu
* De Poppe en grenspaal 20, Opdegrens.eu
* Afbraak van grenspaal 20, Opdegrens.eu