45. Grensovergang De Poppe

Tot 1991 moest het verkeer nog ietsje zuidelijker door De Lutte en Oldenzaal heen rijden via de huidige N735, die destijds als N1 genummerd was. Dit is de Bentheimerstraat, die over de grens Hengeloer Strasse heet. De grensovergang alhier heet De Poppe.

[18 augustus 2020] Op de achtergrond hoor ik inmiddels het geluid van de snelweg. De A30 gaat hier de grens over. De Zandhuizerweg is de weg die met een brug over de snelweg voert. Vanaf de brug zie ik oostelijk de snelweggrensovergang met de bijbehorende drukte en bebouwing.
Ik neem ietsje verder nog éven de afslag naar Bentheim om te zien hoe de grens er daar uitziet. Vroeger is dit een belangrijke grensovergang geweest, toen was de snelweg er nog niet. Nu is deze overgang min of meer verlaten.

Voormalig douanekantoor bij grensovergang De Poppe
Voormalig douanekantoor bij grensovergang De Poppe

Toen in 1993 de Europese binnengrenzen werden opengesteld, zijn de grensposten grotendeels opgedoekt waarmee de meeste grensovergangen nu dienst doen als verzorgingsplaats. Incidenteel kunnen nog wel controles worden gehouden. In 2012 zijn bij alle grote grensovergangen met Duitsland en België portalen geplaatst met camera’s. Met het systeem wordt steekproefsgewijs verkeer geregistreerd dat de grens over komt om illegalen en criminelen op te sporen.

In Duitsland was ophef ontstaan over de plaatsing van deze camera’s in verband met de privacy en eventuele schending van het Schengenverdrag. De minister heeft verklaard dat het camerasysteem binnen bestaande regels voor privacy en grenscontrole valt.

Gebruikte informatie
* De Lutte (1), snelweg A1
* Grensovergang A1, De Lutte
* Grensovergang De Poppe op Wikipedia