46. De Dinkel

De Dinkel is geen echte grensrivier, slechts af en toe is de rivier echt de grens. Hij kronkelt veelal een kilometer of wat, en soms kronkelt hij bijna niet, westelijk van de grens van zuid naar noord. Je kunt de Dinkel best vaak oversteken, je kunt er echter in het deel (noord)oostelijk van Losser niet langs fietsen. Veelal stroomt hij tussen de landbouwvelden, soms doorstoken door boerenweggetjes.

Bosschages bij de Dinkel
Bosschages bij de Dinkel

Bij de bruggen over de Dinkel zie je op veel plaatsen een bijzonder kunstwerk. Hierbij hoort een aparte fietsroute, die de Dinkelsteenroute heet. Hij voert je vanaf Neuenhaus, waar de Dinkel in de Vecht uitkomt, terug stroomopwaarts naar het Duitse Epe. Op plaatsen waar je de Dinkel oversteekt, tref je bij elkaar 25 kunstwerken aan.
De Dinkel komt prominent voor in het Twentse volkslied: “Er ligt tussen Dinkel en Regge een land: ons schone en nijvere Twente.

[18 augustus 2020] Ik zie die kronkelende Dinkel op de kaart en wil er naartoe, maar dat lukt niet altijd. Tot het fietspad waar ik al een aantal kilometers fiets, het Graafschapspad, vanaf de Lossersedijk naar het oosten gaat.
En ineens zit ik weer in ’t prachtige landschap, het dal van de Dinkel. Een paar kilometer verder gaat het pad de grens over; de bosschages zijn heel dicht. Het is hier echt heel mooi, met vennetjes in de bossen.

Langs de Dinkel
Langs de Dinkel

Het Dinkeldal is een glaciaal bekken uit de voorlaatste ijstijd. Later werden veen, klei en zand afgezet. Deze afzettingen zijn op enige diepte nog terug te vinden. Geleidelijk is de vegetatie vrijwel verdwenen en vonden over grote gebieden verstuivingen plaats, wat denkzandruggen heeft opgeleverd. In het noordelijke Dinkeldal zijn de zandruggen nog aan het oppervlak te vinden. In recente tijden zijn door de insnijding van de Dinkel in oudere bodemlagen steilrandjes ontstaan. Naast de sterk meanderende beek komen in dit gebied resten van oude beeklopen, afgesneden meanders, rivierduinen, oeverwallen, richel- en geulsystemen en overstromingszones voor. Ter hoogte van het Lutterzand heeft de Dinkel een zeer fraaie meander gevormd. In de flauwe binnenbocht is de ontwikkeling van een kronkelwaard zichtbaar. De wand van de buitenbocht wordt gevormd door een metershoge steilwand. De dalbreedte varieert van ruim 100 meter tot meer dan 500 meter.
Het Dinkeldal is een van de weinige (semi)natuurlijke en sterk meanderende beekloopjes in Nederland. Het grootste deel van het dal is nog bijzonder gaaf. De beek en de vele geomorfologische verschijnselen zorgen ervoor dat dit een aardkundig zeer waardevol gebied is.

Aan de Duitse zijde van de grens rijd ik over mooie boomomzoomde fietspaden langs de vennetjes  en kom ik uiteindelijk bij grens bij Gut Aarnink uit. Dit is een uitspanning met restaurant, waar sinds 2018 weer nieuwe Twentse ondernemers in zitten. Vlak over de grens passeer ik de Dinkel weer en even later rijd ik Losser binnen.

Gebruikte informatie
* De Dinkel op Wikipedia
* De Dinkelsteinroute, website Ootmarsum-Dinkelland
* De Verzekeringsstenen, Opdegrens.eu
* Graafschapspad, Opdegrens.eu
* Hof Aarnink, Losser, Opdegrens.eu
* Twentse ondernemers blazen Hof Aarnink nieuw leven in, De Ondernemer.nl, 19 april 2018
* Losser (2), Opdegrens.eu